30 jarige Stichting „Altes Bellwald“ (Oud Bellwald)

Stiftung altes Bellwald Ferien im Baudenkmal Huberhaus

Bellwald is in de 60-er en 70- er jaren van de vorige eeuw veranderd van een boerendorp in een toeristenoord. Deze relatief snelle verandering heeft veel waardevolle tradities verloren doen gaan. Zo verloren landbouwbedrijven hun oorspronkelijke functie en werden tot vakantiewoningen omgebouwd.

Deze veranderingen en verbouwingen werden gedeeltelijk niet goed uitgevoerd. Oude steegjes werden geëffend en oude muren en struiken die langs de weg stonden werden verwijderd. Waterleidingen en beekjes werden in buizen verlegd. Door al deze maatregelen veranderde het dorpsbeeld van Bellwald en zijn buurtschappen.

Dat was de reden dat al in 1983 een groep van gelijkgestemden elkaar ontmoette en de stichting „Altes Bellwald“ oprichtte. Deze stichting had als doel oude  bouwvoorraden te behouden, landbouwbedrijven in hun oorspronkelijke staat te handhaven en ervoor te zorgen dat verbouwingen met het nodige respect voor het verleden uitgevoerd werden.

Deze opdrachten zijn moeilijk vorm te geven, omdat ze de opbouwfase van het vakantiedorp Bellwald beïnvloeden. Elke uitbouw van een stal of zolder of omheining van een beekje, het bestraten van een weg, werd als teken van vooruitgang gezien. Het toenmalige allegaartje schonk men graag aan de Chorbeni. Sommig meubelstuk staat tegenwoordig in een gerestaureerde feodale woning.

Elke invloed op de bouw van chalets werd als onwelkome inmenging gezien. De kortlopende materiële interesses van huizenbezitters kregen voorrang. Ondanks sommige tegenslagen won de stichting steeds meer terrein, zowel bij de plaatselijke bevolking als bij de toeristen.

De stichting „Altes Bellwald“ heeft zich inmiddels tot een instituut ontwikkeld dat niet meer weg te denken is uit Bellwald. Dankzij de terughoudendheid onder de bevolking, kon men de grote opdrachten makkelijker afhandelen.

Dorpsbeeld

Het dorpsbeeld van Bellwald wordt bepaald door zijn agrarische verleden. De huizen  stralen warmte en geborgenheid uit. De oude steegjes en pleintjes ademen een sfeer van harmonie en vrede. De vele stallen en hutten in Bellwald zijn een verrijking voor het cultuurgebied dat reikt tot de Finsteraarhorn. Veel van deze huizen hebben de tand der tijd doorstaan. Hierbij kunnen we denken aan: de huizen op de Alpe Richinen, stallen, schuren en hutten in  Aspi en in Eggebiel.

Het onderhouden van deze stallen en schuren kost het vakantiedorp een kapitaal.

Het werk van de Stichting moet alomvattend beschouwd worden. Initiatieven als financiële steun geven bij het verwijderen van de oude koperen daken, was een eerste stap.

Het is geenszins het doel van alle deelnemers om van Bellwald een groot openlucht museum te maken. Het doel is: verleden, heden en toekomst met elkaar te verenigen, zodat een levendig dorp blijft bestaan.

Er heeft de afgelopen tien jaar een ontwikkeling plaatsgevonden die helaas met veel strijd verliep: De dorpskern als woon- en leefruimte verloor aan waarde vanwege het feit dat de verbouwde woningen alleen als tweede huis gebruikt werden en een groot deel van het jaar leeg stonden. We zijn daarom zeer verheugd dat artbellwald.ch met zijn kunstatelier het oude deel Mätteli nieuw leven inblaast.

De betekenis van de Stichting „Altes Bellwald“ is niet alleen gebaseerd op het oude te behouden, maar ook iets nieuws op te richten zonder daarbij het oude te vernietigen. Woon- en leefkwaliteit beschermen zal op lange termijn tot succes leiden.

Landschappelijke stucturen

Bellwald strekt zich uit over een groot gebied (denk aan de vele buurtschappen die bij de gemeente Bellwald horen) en is sterk „verstedelijkt“. Deze „verstedelijking“ is het resultaat van het economische verleden van Bellwald. Naast de vele tradities die Bellwald rijk was ontstond een vertakt net van wegen, steegjes en een goed doordacht waterleidingsysteem.

Deze straatjes, steegjes en wegen werden veelvuldig uitgebouwd zodat vele landbouwgebieden ontsloten werden. De watervoorziening verdween: beekjes werden in buizen verlegd. Het traditionele beeld van het eigenlijke dorp is daardoor langzaam verdwenen. Wie kent tegenwoordig nog de Gibuweg?

Tegenwoordg is het niet meer mogelijk en ook niet zinvol om oude structuren te herstellen. In sommige delen van de gemeente is het echter wel wenselijk dat steegjes gerenoveerd wordenen dat sommige beekjes weer vrij kunnen stromen. Daarom zal de Stichting in samenwerking met de gemeente in 2013 nogmaals een poging ondernemen om de D’Unnera te restaureren.

 

 

 

 

Statistiek

Het vermogen, inclusief schenkingen van de 143 oprichters, bedroeg per 31december 2012 samen CHF 702‘726.25. De Stichting ontving in totaal 33 schenkingen met een totale waarde van CHF 152‘445,- . Dit bedrag is bestreed aan de aanschaf van gebouwen die aanvankelijk een andere bestemming hadden. Verder heeft de Stichting de Michliggade gekocht en gerestaureerd en heeft ze de alpenhut die aan het dorpsplein ligt, verbouwd en ingericht als Ecomuseum. Het Backhaus Ried, dat voor CHF 119‘605.85 gerestaureerd werd, hoort ook bij het Ecomuseum. Het Huberhaus, gelegen in buurtschap Eggen, werd in 2006 door de Stichting verkocht. De Stadel mit der Korporationsstube in Bodmen werd gekocht. De onder Bodmen gelegen stallen met bijbehorende kappen werden eigendom van de Stichting. Voor alle stallen is vastgesteld dat ze gerestaureerd moeten worden.

Zoeken en Boeken
Aankomst:
Vertrek:
Volw.: Kinderen:
Kamers
 
Gutscheine bestellen